Stemid Kunstoffen loods staalbouw
Stemid Kunstoffen loods vloer
Stemid Kunstoffen loods Rockflow waterbuffer
Stemid Kunstoffen loods Rockflow waterbuffer
Stemid Kunstoffen loods heiwerk
Stemid Kunstoffen loods
Loods Stemid Kunstoffen, Geldermalsen
Loods Stemid Kunstoffen, Geldermalsen
Loods Stemid Kunstoffen, Geldermalsen
Loods Stemid Kunstoffen, Geldermalsen

Geldermalsen

Loods met bijzondere waterbuffer Stemid Kunststoffen in Geldermalsen

Opdrachtgever Stemid Kunststoffen B.V.
Projecttype

Kan ik u verder helpen?

Neem contact op

Bel:+31 (0) 345 57 15 63

Of maak een afspraak U kunt ons ook een mail sturen via: mail@jcvankessel.nl

Delen

Aan de kruising bij De Chamotte en de J.F. Kennedylaan in Geldermalsen, realiseren wij een nieuwe kunststoffenloods. 

De loods wordt voorzien van een werkplaats, kantoor en kantine.

Ontwerp, omgevingsaanvraag en management is uitgevoerd door JCVANKESSEL Architectuur. De realisatie wordt uitgevoerd door onze collega’s van JCVANKESSEL Bouw.

 

Bijzondere waterbuffer

Bijzonder aan dit project is dat een halve meter hoge waterbuffer onder de bedrijfshal aangelegd wordt.

  • Totaal af te koppelen verhard oppervlak: bijna 10.000 m2
  • Maatgevende bui: 66mm (er is een nood-overstort voor grotere buien)
  • 660 m3 waterberging (bijna 700m3 Rockflow)
  • Het Rockflow-systeem kan via de inspectieputten aan de buitenzijde van de nieuwe bedrijfshal (kopse kant van de buffer) geïnspecteerd en gereinigd worden

De keuze om Rockflow onder de fundering van de hal te instelleren ontstond als volgt: eerst werd gekeken naar de beschikbare ruimte rondom het terrein van de hal. Gezien de hoge grondwaterstand op de locatie (buffer moet relatief ondiep ingebouwd worden), de grote as-lasten op het bedrijfsterrein en de beperkte beschikbare ruimte, zou de opdrachtgever of een groot gedeelte van het terrein een groene bestemming moeten geven en daarmee veel bovengrondse ruimte niet meer kunnen benutten, of moeten kijken naar een ruimtebesparendere implementatie onder de hal. Er is gekozen voor de laatste optie.

 

Hoe werkt de installatie onder de fundering?

Het voordeel voor de opdrachtgever van het aanleggen van de waterbuffer onder de hal is duidelijk: Het volledige buitenterrein kan door het bedrijf gebruikt blijven worden.

Ook voor JCVANKESSEL Bouw is deze aanpak uitvoeringstechnisch handig: Het terrein kan op één hoogte afgegraven worden (op hoogte onderkant Rockflow). Vervolgens plaatsen wij de heipalen en storten de funderingsbalken (aan de randen). Tussen de heipalen en de fundering komt Rockflow te liggen. De fundering rust vervolgens op de heipalen en de funderingsbalken. Er komt zo geen druk op Rockflow te liggen.

Omdat de onderlinge afstanden tussen de heipalen nooit exact hetzelfde zijn, is het een groot voordeel van Rockflow dat we het  systeem makkelijk op de bouwplaats kunnen verzagen en passend maken. Dit is een voordeel t.o.v. infiltratiesystemen zoals kratten met vaste afmetingen. Bijkomend voordeel is dat de Rockflow buffer vanuit de inspectieputten volledig geïnspecteerd en gereinigd kan worden.

 

Uw wens
Ontwerp
Technische uitwerking
Voorbereiding
Bouw
Service & Onderhoud

Betrokken ondernemingen

JCVANKESSEL Architectuur

Tielerweg 19
4191 NE Geldermalsen

+31(0)345 58 94 20
architectuur@jcvankessel.nl

JCVANKESSEL Bouw

Tielerweg 19
4191 NE Geldermalsen

+31 (0)345 57 15 63
bouw@jcvankessel.nl

Heeft u interesse?