Wet kwaliteitsborging komt eraan

Wet kwaliteitsborging

Bouwen zoals het hoort! Het leveren van de hoogste kwaliteit voor onze klanten, dat is waar de JCVANKESSEL Groep al meer dan 50 jaar voor staat.

De Wet kwaliteitsborging wordt als wettelijk kader bepalend voor het aantoonbaar vastleggen van kwaliteit. Om de Wkb in ons bedrijfsproces te verankeren zijn wij de samenwerking aangegaan met Vertex kwaliteitsborgers. Zoals Vertex zegt; ‘kwaliteit is ons dagelijks gereedschap om ons doel te bereiken’.

Wij gebruiken dan wel ander gereedschap, maar het streven naar aantoonbare kwaliteit is gelijk.

In deze samenwerking voeren we geen proefprojecten uit (normaliter een proces van ruim een jaar) om te analyseren hoe wij werken en vervolgens het proces aan te passen en te evalueren, maar kijken we naar hoe we het JCVANKESSEL Groep kwaliteitsborgingsproces, al 50 jaar gericht op aantoonbaar kwalitatief bouwen, naadloos laten aansluiten bij het Vertex programma en de Wet kwaliteitsborging / Omgevingswet, om zo klaar te zijn wanneer deze wetten in werking treden. 

Een goede stap om geleverde kwaliteit in de hele bouwsector te vergroten en een stap waar de klant bij gebaat is.

Dat is zoals het hoort.