Ontwikkeling van De Woerd in Hedel

Tags:
Adrie van Kessel tekenmoment De Woerd, Hedel

De startovereenkomst is getekend! We gaan samen met de gemeente Maasdriel en Janssen de Jong Projectontwikkeling de mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van De Woerd in Hedel.  

De Woerd bestaat uit de agrarische gronden tussen de Koningin Wilhelminastraat en de Burgemeester C. van de Werkenstraat. Het plan is om op deze locatie woningen te bouwen als onderdeel van een plan dat een uitgebreidere ontwikkeling op deze locatie omvat waaronder scholen, buitenschoolse opvang, een gymzaal, een dorpshuis en een huisartsenpost inclusief apotheek.

Haalbaarheidsonderzoek

We gaan o.a. kijken naar de haalbaarheid van woningbouw, een gezamenlijke nieuwbouwaccommodatie voor de drie basisscholen en het vestigen van andere maatschappelijke functies in de dorpskern van Hedel. Ook de vrijkomende locaties van de basisscholen, de gymzaal en het dorpshuis vallen onder de scope van het onderzoek.

Zowel de planologische als de financiële haalbaarheid, de mogelijkheden en de belemmeringen worden in beeld gebracht. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een besluit over verdere ontwikkeling.

Kwaliteitsimpuls

Wethouder Peter de Vries van gemeente Maasdriel kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek: “We grijpen deze gelegenheid aan om alle mogelijkheden voor Hedel op het gebied van woningbouw in beeld te brengen. Dat combineren we met het verkennen van de optie om één toekomstbestendige locatie voor de drie basisscholen in Hedel te realiseren. Die opdracht gaf het college in 2019. De huidige schoolgebouwen zijn op den duur afgeschreven. Daarom is het goed om de mogelijkheden voor één splinternieuwe, duurzame locatie mee te nemen in het onderzoek. Als de schoollocaties dan daadwerkelijk vrijkomen, biedt dat een prachtige kans om woningen voor verschillende doelgroepen op unieke locaties in Hedel te bouwen. Kortom, een ontwikkeling waarbij alle locaties uit het onderzoek betrokken worden, zou een enorme kwaliteitsimpuls betekenen voor het dorp Hedel.