Sneller, slimmer en socialer isoleren

Isolatiemanifest

Adrie van Kessel, directeur JCVANKESSEL Groep, heeft woensdag 2 november in Rumpt het Isolatiemanifest ondertekend.

Het Isolatiemanifest, ondertekend op een locatie waar wordt gewerkt aan het renoveren van een woning, bestaat uit 6 aanmoedigingen voor het college van West Betuwe om snel werk te maken van de lokale isolatieaanpak onder de noemer ‘Sneller, slimmer en socialer isoleren‘. 

Door de hoge energieprijzen is de noodzaak om werk te maken van isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen nog urgenter geworden. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen moet de snelheid waarmee woningen worden geïsoleerd 3 x zo hoog worden als het huidige tempo.

Het Rijk stelt 4 miljard beschikbaar voor een Nationaal Isolatieplan voor de periode 2023 tot 2030. De uitvoering hiervan is aan de gemeenten. ChristenUnie West Betuwe nam daarom het initiatief voor het opstellen van een lokaal Isolatiemanifest om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te kunnen.

Vertegenwoordigers van de Coöperatie Duurzaam West Betuwe, Natuur en Milieu Gelderland, de kerken, de aannemersbedrijven JCVANKESSEL Groep uit Geldermalsen, De Ruiter Bouw uit Deil, Van Mourik Bouw uit Ophemert en de ChristenUnie West Betuwe scharen zich achter het isolatiemanifest. 

Sneller, slimmer en socialer isoleren

  1. Bereid de ambtelijke organisatie voor op de zak geld die het rijk in 2023 beschikbaar stelt om woningen in de gemeente te isoleren.
  2. Focus je op de slechtst geïsoleerde huizen en de mensen met de grootste energiearmoede.
  3. Zorg voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak.
  4. Betrek de energiecoaches van de gemeente bij de ontwikkeling van het lokale isolatie programma.
  5. Zet in op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal.
  6. Sla de handen ineen met het lokale bedrijfsleven om een succesvolle uitvoering van het programma te kunnen verzorgen.