Bouwupdate Masterplan van FruitMasters

bouwupdate-fruitmasters

De ruwbouw van het project Masterplan FruitMasters loopt gestaag door. Inmiddels is fase 1 waterdicht en zijn daar de voorbereidingen in volle gang voor het storten van de bedrijfsvloer.

Voor fase 2 is het staal bijna gereed en is bij fase 3 gestart met het staal en de verdiepingsvloeren. Rechtsachter op de foto is men in volle gang met de fundering van fase 4.

Medio april zal voor fase 5 met het staalwerk van de machinekamer en de verbindingsbrug met het bestaande Fustcentrum worden gestart.