Logo white JCVANKESSEL

Kiezen voor JCVANKESSEL betekent Bouwen zoals het hoort, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan. Deze waarden spreken niet alleen uit onze woorden, maar worden ook ondersteund door onze certificeringen en keurmerken.

VCA** - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

De bouw geldt als een gevaarlijke sector. Werkgevers zijn verplicht om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Ons VCA**-certificaat, geeft aan dat wij als bedrijf werken volgens de veiligheidsrichtlijnen en aandacht hebben voor het milieu en de gezondheid van zowel onze werknemers als onze klanten.

Lees meer

Kennis van veiligheid is ook van belang voor onze werknemers. Zij hebben dan ook allemaal een persoonlijk VCA-certificaat.

Download hier ons VCA** Certificaat.

Lees minder

ISO 9001 - De internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen

Met het behalen van deze internationale norm tonen wij aan dat klanttevredenheid voor JCVANKESSEL heel belangrijk is. We blijven het proces continue verbeteren door steeds te voldoen aan de wensen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees meer

Download hier ons ISO 9001 Certificaat.

Lees minder

ISO 14001 - De internationale norm met eisen voor milieumanagementsystemen

Is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Dit milieumanagementsysteem gebruiken wij om een bij onze organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Hiermee willen wij bereiken dat er continue verbetering blijft van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling).

Lees meer

Verder beheersen we zo de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van onze organisatie. En uiteraard voldoen we minimaal aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat hierbij om de mogelijkheden van JCVANKESSEL om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief.

Download hier ons ISO 14001 Certificaat.

Lees minder

BouwGarant – Voor Zekerheid bij Bouwprojecten

Met de JCVANKESSEL Groep staan we voor jou klaar om zekerheid te bieden bij elk bouwproject. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouwing of renovatie, we willen dat je met vertrouwen aan de slag gaat. Dit kunnen wij garanderen door onze aansluiting bij BouwGarant.

Lees meer

De BouwGarant Voordelen in Vogelvlucht

  • Deskundigheid: Als BouwGarant-aannemer hebben wij de juiste diploma’s en ervaring om de klus te klaren.
  • Kwaliteit Gewaarborgd: We stellen strikte kwaliteitseisen en toetsen regelmatig om ervoor te zorgen dat we altijd de hoogste normen behalen.
  • Ervaren Professionals: Wij hebben bewezen ervaring in de bouwsector, wat betekent dat we weten wat ze doen.
  • Transparante Afspraken: We geloven in duidelijke, schriftelijke afspraken om onaangename verrassingen te voorkomen.
  • Extra Zekerheid: Optionele garanties, zoals de Nieuwbouwgarantie, Verbouwgarantie en Transformatiegarantie, bieden een extra laag van zekerheid.
  • Geschillenoplossing: Als er onverhoopt problemen ontstaan, zijn wij als aannemer aangesloten bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw voor een snelle en eerlijke oplossing.

Bouw met BouwGarant en geniet van een succesvol en zorgeloos bouwproject.

Lees minder

Bouwnu.nl - The Guide to Residential Construction

Wij staan ingeschreven bij Bouwnu.nl, dé onafhankelijke woningbouw-vergelijkingssite. Met meerdere reviews en bedrijfsinformatie proberen wij de juiste aannemer te zijn voor jouw (toekomstige) project. We bieden inzicht en transparantie voor jouw bouw- of verbouwavontuur.

Lees meer

Realiseer Je Droomhuis met Vertrouwen
Het bouwen of verbouwen van je huis is opwindend en spannend. Jouw huis is een levenslange investering, en je verdient een vakman die jouw visie kan waarmaken. Bouwnu.nl biedt transparante beoordelingen over JCVANKESSEL Bouw, om je te helpen bij deze keuze.

Lees minder

BREEAM-NL - Voor Duurzame, Kostenbesparende, Gezonde, en Toekomstbestendige Projecten

JCVANKESSEL Bouw is officieel BREEAM gecertificeerd. BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor duurzaam bouwen, biedt inzicht in de integrale duurzaamheid van projecten. Er zijn vier keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw (en Renovatie), In-Use voor bestaande gebouwen, Sloop en Demontage voor sloopprojecten, en BREEAM-NL Gebied voor complete gebieden.

Lees meer

Waarom BREEAM-NL?
• Duurzaam: Krijg inzicht in de echte duurzaamheidsprestatie van je project, niet alleen op energiegebied maar in de breedste zin. Internationaal erkend en al ruim 10 jaar in gebruik in Nederland.
• Kostenbesparend: Duurzame gebouwen besparen operationele kosten en zijn aantrekkelijk voor huurders, wat de waarde verhoogt en hogere huren mogelijk maakt. Ook biedt het subsidiemogelijkheden.
• Gezond: BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen bieden een gezonde werkomgeving, wat welzijn en productiviteit bevordert.
• Toekomstbestendig: BREEAM-NL zorgt dat je project voorbereid is op de toekomst en voldoet aan hogere eisen dan wettelijk verplicht.
• BREEAM-NL en de Sustainable Development Goals (SDG’s): Door BREEAM-NL te omarmen, draag je bij aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en maak je de wereld in 2030 duurzamer.

Lees minder

SBB - Voor de Beste Praktijkopleiding en Vakmensen

We staan namens JCVANKESSEL Bouw ingeschreven bij SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verbindt studenten met praktijkopleidingen en ons als bedrijf met toekomstige vakmensen. SSB helpt ons te fungeren als de brug waar beroepsonderwijs en ons bedrijfsleven elkaar ontmoeten om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te waarborgen.

Lees meer

Samen bouwen we aan een sterke toekomst.

Lees minder

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt de bouw- en infrabedrijven van Nederland, waaronder JCVANKESSEL Bouw. Hierdoor kunnen ons ontwikkelen in een voortdurend veranderende omgeving. Onze betrokkenheid bij de laatste ontwikkelingen in technologie en wetgeving stelt ons in staat om voorop te blijven lopen in de bouwsector.

Lees meer

Onze betrokkenheid omvat een breed scala aan onderwerpen, variërend van de woningmarkt, duurzaam bouwen en innovatie tot mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, veiligheid, infrastructuur en digitalisering.
Als onderdeel van bijna 4800 aangesloten bedrijven behoort JCVANKESSEL Bouw, dankzij Bouwend Nederland tot de grootste werkgeversorganisatie in de bouw- en infrasector.

Lees minder

KAM-beleidsverklaring

Goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn een must voor ons bedrijf. Wij zullen er dan ook
alles aan doen om menselijk leed te voorkomen, zowel in fysieke als psychische zin.

Lees meer

Tevens proberen wij materiële en milieuschade te voorkomen. Dit geldt voor alle medewerkers, uitzendkrachten, inleenkrachten en onderaannemers die werken voor J.C. van Kessel Holding B.V.

Bedrijfsactiviteiten toepassingsgebied kwaliteitsmanagementsysteem
J.C. van Kessel Bouw B.V. voert werkzaamheden uit, die als volgt zijn samen te vatten (scope):

Het aannemen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

J.C. van Kessel Holding B.V. zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, hierbij
rekening houdend met onderstaande aandachtspunten:
• Vaste opdrachtgevers met name zakelijke klanten, vastgoed eigenaren, particulieren en
gemeenten.
• Het werken met vaste onderaannemers.
• Het werken met vaste leveranciers.
• Het werken binnen een straal van circa 100 kilometer.

Als bedrijf streven we voortdurend naar verbeteringen m.b.t. KAM-aspecten. Hiervoor zullen we de benodigde middelen en mensen beschikbaar stellen. Tevens zullen wij voldoen aan wet- en regelgeving, aan de eisen van de klanten en aan onze eigen eisen (zoals vermeld in het organisatiehandboek). Door het uitvoeren van interne audits zullen wij jaarlijks beoordelen of we voldoen aan alle eisen zoals hierboven omschreven.

Jaarlijks benoemen we veiligheids-, kwaliteits- en milieudoelstellingen, deze staan vermeld in de directiebeoordeling en worden, indien nodig, door middel van een toolboxmeeting met het personeel gecommuniceerd.

Bij J.C. van Kessel Holding B.V. hanteren wij normen en waarden, waarbij onderstaande zaken niet worden getolereerd:
• Pesten, ongepast taalgebruik of het op discriminerende wijze kwetsen van anderen.
• Agressie verbaal of non-verbaal.
• Seksuele intimidatie.
• Diefstal, heling en wapenbezit.
• Alcohol en drugsgebruik op tijden dat dit invloed kan hebben op het werk.
• Kwetsende mails/berichten (SMS, WhatsApp, Facebook enz.) versturen.
• Het bezoeken van extreme internetsites, zoals porno, geweld en fundamentalistische informatie met betrekking tot geloof en/of overtuigingen.

J.C. van Kessel Holding B.V. gaat ervan uit dat iedereen binnen het bedrijf zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van nadelige gevolgen voor materieel en milieu. Dit houdt in dat men niet afwacht tot er een maatregel genomen wordt, maar meedenkt, meedoet en waarschuwt.

Door het geven van voorlichting aan werknemers en aan derden wordt beoogd om het veiligheids-, kwaliteits- en milieubewustzijn van werknemers en derden te verhogen. Alleen op deze wijze kan J.C. van Kessel Holding B.V. een goed bedrijf blijven. En daardoor blijven voortbestaan, groeien en bloeien en een blijvende werkgelegenheid bieden aan onze medewerkers.

Download hier de KAM beleidsverklaring.

Lees minder